NLP EĞİTİMİ

NLP Nedir?

Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci – Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler tarafından başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilen bir model ve metodolojidir.

NLP’nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar.

NLP ile zihnimizi kullanmayı ve yönetmeyi öğrenir, tüm korku, öfke ve travmalarımızdan kurtularak en iyi versiyonumuza ulaşabiliriz.

Düşünmeden gerçekleştirilen; otomatik düşünce ve davranış kalıplarımızı bilinçli hale getirerek bize gizli bir güç tarafından yönlendirilme baskısından özgürleşme olanağı sağlar.

NLP ile Neler Mümkün?

 • Bize zihnimizin kullanma klavuzunu verir.
 • Öğrenme sürecimizi hızlandırır.
 • İş çevresinde ve özel yaşamda yapıcı ve etkili iletişim kurulmasına yardımcı olur.
 • Seçeneklerimizi artırır; farkındalık düzeyindeki artış, ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşmamızı ya da yaratmamızı sağlar
 • Duygu ve düşüncelerimizi yönlendirerek, kendi geleceğimizin mimarı olabilmemizi sağlar.
 • Bilinçaltını hareketlendirerek onun gücünü ve kaynaklarını kendi yararına kullanabilir.
 • Daha anlaşılır, anlayışlı ve ikna edici olmamıza olanak sağlar.
 • Enerjisi yüksek dil kalıplarını kullanmamızı ve bu sayede hayranlık verici şeyler yapmamızı sağlar.
 • Olumsuz inançlarımızı fark edip onları daha motive edici, güçlü ve geçerli inançlar ile değiştirebilme özgürlüğü tanır.
 • Ruh halimizin kontrolünü bize verir.
 • Kişinin geçmişte daha iyi zamanlardaki birikimini ve doğal becerilerini alıp bunları istediği zaman kullanabilmesine imkân sağlar.
 • Bir başka kişide hayranlık duyup, aynısının kendinde olmasını isteyebileceği davranış ve becerileri alıp kullanabilir. NLP mükemmelliğin modelini oluşturma teknolojisidir.
 • Korku, kaygı ve travmalarımızla bire bir ilgilenebilir ve onları zihnimizden temizleyebiliriz.
 • Her türlü bağımlılıklarımızdan kendi çalışmalarımızla kolayca özgürleşmemize olanak sağlar.
 • Doğru, net ve doyuma ulaştıracak hedefler belirleyebilir kararlarımızı bu yönde değiştirebilmemize fırsat tanır.

Kişinin kendisine duyduğu saygıyı ve takdir hislerini güçlendirir.